ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
การทำภาพ 3 มิติ ด้วย Microsoft office Power point
 

การทำภาพ 3 มิติ ด้วย Microsoft office Power point สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สื่อการเรียนการสอนหรืองานนำเสนอของคุณได้