ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง eL2014
โดย ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) - Wednesday, 3 September 2014, 9:18AM
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2014) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557  ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elearning2014.com