ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
 

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศผลสอบสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีครั้งที่ 1 ตามรายชื่อดังไฟล์แนบมานี้

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที่ขาดสอบในครั้งที่ 1  ให้ตรวจสอบรายชื่อการสอบครั้งที่ 2 และดำเนินการสอบวันที่ 7 และ 10 กันยายน 2559 ทางเว็บไซต์ http://elearning.yru.ac.th/c

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 3 ห้อง 25-303 อาคาร 25

โทรศัพท์ : 073 299636 ต่อ 23200, 23204
อีเมล์ : ite@yru.ac.th