กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ถ้าต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอีเลิร์นนิ่ง
โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Wednesday, 3 September 2014, 8:54PM
 

ถ้าอาจารย์ผู้สอนต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่อาคาร IT เพื่อแนะนำวิธีการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง จะต้องดำเนินการอย่างไร

 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: ถ้าต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอีเลิร์นนิ่ง
โดย ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) - Thursday, 4 September 2014, 9:10AM
 

เบื้องต้น ให้ผู้สอนมาติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแจ้งวันที่ เวลา และทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ หรือโทรศัพท์หมายเลข 23200