กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของปราณี หลำเบ็ญสะ
นักศึกษาไม่สามารถเห็นหัวข้อการบ้าน
โดย ปราณี หลำเบ็ญสะ - Friday, 30 January 2015, 11:59AM
 

เนื่องจากในรายวิชา 1107320 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

เพิ่งเปิดรายวิชา และได้มอบหมายการบ้านให้ นศ. แต่นักศึกษาไม่สามารถมองเห็นกิจกรรม หัวข้อการบ้าน

จึงทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ค่ะ 

กรุณาช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: นักศึกษาไม่สามารถเห็นหัวข้อการบ้าน
 

ได้ตรวจสอบให้แล้วนะครับ ปรากฎว่าอาจารย์ตั้งค่า ซ่อน หัวข้อไว้ครับ ...ผมได้ทำการเปิดส่วนหัวข้อที่ 1 ให้แล้วนะครับ 

 

รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตอบ: นักศึกษาไม่สามารถเห็นหัวข้อการบ้าน
โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Tuesday, 10 February 2015, 10:31AM
 

โปรดแจ้งอาจารย์ด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ด้วยครับ