ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตอลมีเดีย “Thailand Digi Challenge 2015” ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
 

 

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand Digi Challenge 2015 ส่งผลงานภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” เพื่อก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน เก้าล้านทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://thailanddigi.com/ หรือไฟล์เอกสารที่แนบมานี้