กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ e-Learning.yru.ac.th
 

เนื่องจากมีรายวิชาเดิมอยู่ในระบบอีเลิร์นนิ่งเดิม http://e-learning.yru.ac.th/eres และ http://e-learning.yru.ac.th/e-learning แต่ไม่สามารถเข้าได้ ไม่พบหน้าเว็บไซต์ มีข้อมูลเดิมที่จะนำมาใช้ เช่น ตัวอย่างแบบข้อสอบส่งเสริมอัตลักษณ์ไอที เนื้อหาต่างๆ  อยากให้เผยแพร่ไว้ก่อนครับ

 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ e-Learning.yru.ac.th
 

รับทราบครับ จะประสานงานระบบเครือข่ายให้ตรวจสอบอีกครั้งครับ