กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ e-Learning.yru.ac.th
 

รับทราบครับ จะประสานงานระบบเครือข่ายให้ตรวจสอบอีกครั้งครับ