ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์)
 

ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการอบรมโครงการ อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-301 อาคาร 25 ...รับสมัครเฉพาะอาจารย์ที่ยังไม่มีรายวิชาในระบบ YRU e-Learning จำนวน 40 คน (คณะละ 10 คน) ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครได้ที่คณะที่ท่านสังกัด


 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตอบ: อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์)
 

ขอบคุณมากครับ แต่ขาดรายละเอียดเวลา  ตารางเนื้อหา และวิทยากรครับ