ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตอบ: อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์)
 

ขอบคุณมากครับ แต่ขาดรายละเอียดเวลา  ตารางเนื้อหา และวิทยากรครับ