กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตรวจสอบการจัดกลุ่มรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี)
 

เรียนผู้ดูแลระบบ โปรดตรวจสอบการจัดกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในระบบ YRU e-Learning ของหลักสูตร  ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์
มีรายวิชาสาขาอื่นจัดผิดประเภทอยู่
http://elearning.yru.ac.th/elearning/course/index.php?categoryid=23

รวมทั้งตรวจสอบสาขาอื่นๆ ด้วยครับ ขอบคุณมาก

 
รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: ตรวจสอบการจัดกลุ่มรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี)
 

รับทราบค่ะ ได้ดำเนินการย้ายรายวิชาที่อยู่ผิดประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ