กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: ตรวจสอบการจัดกลุ่มรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี)
 

รับทราบค่ะ ได้ดำเนินการย้ายรายวิชาที่อยู่ผิดประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ