กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
 

ผมทดลองกู้คืนไฟล์รายวิชาที่ backup ไว้เป็นไฟล์ zip แต่พอดำเนินการกู้คืน มีข้อผิดพลาดดังภาพ ไม่สามารถกู้ค้นมาไว้ในรายวิชา
ใหม่ในระบบนี้ได้ เหมือนกับ Server ไม่ได้กำหนด directory ชั่วคราวสำหรับการ unzip ไฟล์ หรือ tmp_backup

 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
 

แจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบแล้ว กำลังดำเนินการตรวจสอบ

รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตอบ: กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
 

ขอบคุณมากครับ

รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ตอบ: กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Thursday, 24 September 2015, 2:09PM
 

ฝากติดตามอีกทีครับ ผมจะกู้คืน (Restore) ไฟล์ zip จากรายวิชาเดิม มารายวิชาใหม่ในระบบนี้

รายวิชา 

เหมือนกับว่าระบบไม่ได้กำหนด directory สำหรับใช้ชั่วคราวในการประมวลผลขณะ Restore คืน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้
จัดการเรียนการสอนครับในวันที่ 11 ต.ค. 58 นี้ ต้องการใช้เนื้อหาวิชาบางส่วนจากรายวิชาเดิม

รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากระบบเก่าและระบบใหม่ ฐานข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่ไม่สามารถรองรับฐานข้อมูลของระบบเก่าได้ครับ