กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ
 

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากระบบเก่าและระบบใหม่ ฐานข้อมูลเวอร์ชั่นใหม่ไม่สามารถรองรับฐานข้อมูลของระบบเก่าได้ครับ