กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
มีกันสองคน
สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ
โดย ชฎาภรณ์ สวนแสน (ผู้สอน) - Monday, 21 September 2015, 1:27PM
 

เนื่องจากรายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสาร เปิดสอนรายวิชาไม่ได้ค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นที่การตั้งค่า หรือว่าที่ระบบค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ    (นิเทศศาสตร์)

 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ
 

ตอบ
จากการตรวจสอบในรายวิชาของท่าน พบว่า ท่านไม่ได้เปิดสิทธิ์ให้นักศึกษาเข้าไปเรียน

รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
ตอบ: สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ
 

ขณะนี้ ผมได้เปิดสิทธิ์ในส่วนนั้นให้แล้วครับ ท่านลองใช้ หากมีปัญหาให้ท่านติดต่อ One stop service ของสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีกันสองคน
ตอบ: สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ
โดย ชฎาภรณ์ สวนแสน (ผู้สอน) - Friday, 2 October 2015, 9:23AM
 

ขอบคุณค่ะ