ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning
 

กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning
สำหรับผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1