กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

 
 
รูปภาพของดร.ศิริชัย นามบุรี  ผู้สอน
ขั้นตอนการขอสอนชดเชยผ่านการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง
 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

    ถ้าต้องการสอนชดเชยผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง ตามประกาศและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการอย่างไร มีแบบฟอร์มดาวน์โหลดที่ไหน หลักฐานแนบการสอนชดเชยต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง ควรมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บระบบอีเลิร์นนิ่งนี้

     ขอบคุณมากครับ