ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Workshop : การใช้ระบบ YRU e-Learning (สำหรับอาจารย์)
 

ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที จะจัด Workshop : การใช้ระบบ YRU e-Learning (สำหรับอาจารย์) ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-302 ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือเชิญไปยังคณะต่างๆแล้ว สำหรับท่านที่สนใจแจ้งรายชื่อได้ที่คณะได้เลย หรือติดต่อสอบถาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 23200