ข่าวและประกาศ

 
 
รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
รายงายสถิติการใช้งานระบบ YRU e-Learning
 

รายงายสถิติการใช้งานระบบ YRU e-Learning
สำหรับปี 2559 นี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้พัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้งานระบบ YRU e-Learning ขึ้น บุคลากรหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถดูรายงานสถิติของแต่ละคนหรือหน่วยงานได้ ซึ่งมีรายงานสถิติ ดังนี้
     1. สถิติจำนวนรายวิชาและจำนวนอาจารย์ แยกเป็นคณะหรือหน่วยงาน
     2. สถิติผู้ใช้ทั้งหมดของระบบแยกเป็นผู้สอนและผู้เรียน
     3. สถิติของรายวิชาที่เพิ่มใหม่ในแต่ละเดือน
     4. สถิติจำนวนรายวิชาของอาจารย์แต่ละคน
     5. สถิติการเข้าใช้งานรายวิชาของผู้เรียน
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูสถิติต่างๆได้ด้วยการคลิกเข้าไปดูที่เมนูแถบด้านบน เมนู YRU e-Learning Report หรือดูตัวอย่างตามภาพประกอบด้านล่าง