>> วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning (คลิกที่นี่)

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
วิดีโอแนะนำ การอัพโหลดไฟล์ในระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Tue, 29Sep 2015, 3:03 PM
วิดีโอแนะนำขั้นตอนการขอสร้างรายวิชาในระบบ YRU e-Learning รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Sat, 7Mar 2015, 7:26 PM
วิดีโอแนะนำการเปิดสิทธิ์รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในรายวิชา รูปภาพของรัตนาภรณ์  ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ)
Tue, 3Mar 2015, 1:47 PM
วิดีโอ การค้นหารายวิชาในระบบ YRU e-learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Mon, 15Sep 2014, 1:38 PM
วิดีโอ การเข้าสู่ระบบ YRU e-Learning รูปภาพของธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) 0 ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ)
Fri, 12Sep 2014, 11:44 AM