ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Learning) === อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้โดยใช้ Username และ Password ของระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย (YRU Passport) =

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) ขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น. ขออภัยมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้ท่านใช้ความละเอียดของจอภาพอย่างน้อยขนาด 1600 X 900 pixel