ความหมายของภาษาถิ่น การจำแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทยความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง คำ ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นการปรับใช้ความรู้วิชาภาษาไทยถิ่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย