ข่าวและประกาศของเว็บ

Separate groups: All participants

การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

by ดร.ศิริชัย นามบุรี -

เรียน ทีมงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

     หากผู้สอนต้องการขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นิ่ง (eLearning YRU)  มีช่องทางใดบ้าง ขอบคุณครับ