หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกกำลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ำใจนักกีฬา