ปฏิบัติการเกี่ยวกับความเร่ง การตกอิสระ เส้นทางโปรเจกไตล์ ซิมเปิลเพนดูลัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ของความเฉื่อย การชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น การอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงาน