พระราชบัญญัติบริหารองค์กรในศาสนาอิสลาม 2540 ข้อกำหนดและระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล มาตรฐานและกฎหมายฮาลาลของไทย และนานาชาติ ความแตกต่างระหว่างอาหาร ฮาลาลกับอาหารโคเชอร