ความสำคัญชนิดของเครื่องดื่มและประเภทของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ คุณภาพ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมและบริการ การผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับเมนูอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อสูตร “น้ำพั้นซ์” ทำดื่ม ทำขาย ทำได้ทุกเทศกาล