ข่าวและประกาศของเว็บ

การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

by ดร.ศิริชัย นามบุรี -
Number of replies: 1

เรียน ทีมงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง

     หากผู้สอนต้องการขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นิ่ง (eLearning YRU)  มีช่องทางใดบ้าง ขอบคุณครับ


In reply to ดร.ศิริชัย นามบุรี

ตอบ: การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

by ธนภัทร นาคิน -
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์ : 073299636 ต่อ 23200
Line Offifial ID : @iwo5069y

และสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกหนึ่งช่องทาง คือ Line Gruop : YRU e-Learning (อาจารย์)