ข่าวและประกาศของเว็บ

การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

ตอบ: การติดต่อสอบถามและใช้บริการของผู้สอน

by ธนภัทร นาคิน -
Number of replies: 0
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่...
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์ : 073299636 ต่อ 23200
Line Offifial ID : @iwo5069y

และสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อีกหนึ่งช่องทาง คือ Line Gruop : YRU e-Learning (อาจารย์)