ข่าวและประกาศของเว็บ

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ประจำปีการศึกษา 2/2565

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ประจำปีการศึกษา 2/2565

by ธนภัทร นาคิน -
Number of replies: 0📌วันนี้...เปิดลงทะเบียนเรียนแล้วนะ!! นักศึกษา มรย. ทั้งที่ยังไม่เคยเรียน และเคยเรียนแล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมตัวเลยจ้า...

----------------------------------------
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ประจำปีการศึกษา 2/2565 ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) ⏳ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2565 เท่านั้น (หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถเรียนออนไลน์ได้ตลอดทั้งเทอม 2/2565)
----------------------------------------
ลิงก์ตรวจผลการเรียนรู้และลงทะเบียนเรียน : http://checkmooc.yru.ac.th
----------------------------------------

หมายเหตุ :
- ให้ใช้บัญชีอีเมล Gmail ของ ม.ราชภัฏยะลา (รหัสนักศึกษา@yru.ac.th) ในการเข้าไปลงทะเบียนเรียนและเรียนเท่านั้น !!
- นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2565 ให้ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะไม่จบการศึกษา)
- นักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย "ถ้ายังไม่พร้อมที่จะเรียน ก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนเข้าไปเรียน" สามารถลงทะเบียนเรียนเทอมไหนก็ได้ ก่อนจะจบการศึกษา
- แบบฝึกหัด สามารถฝึกทำซ้ำ ๆ ได้หลายครั้ง แต่ Final Exam (ข้อสอบ) ทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น !! (เรียนได้หลายวันนะ !! ถ้ายังไม่มั่นใจ ก็อย่าเพิ่งทำข้อสอบ Final Exam)
----------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิกลิงก์ https://ccenter.yru.ac.th/ite/page/789
----------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line ID : @yrusv
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 7) หรือ โทร. 073-299636 ต่อ 23200