ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
การแนะนำการใช้ระบบ YRU e-Learning ให้แก่นักศึกษา และปัญหาที่พบบ่อย
by ธนภัทร นาคิน - Wednesday, 3 September 2014, 9:51 AM
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
        ในปีการศึกษา 1/2557 สำหรับอาจารย์ท่านใดที่สอนด้วยระบบ YRU e-Learning หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าไปการแนะนำการใช้ระบบ YRU e-Learning ให้แก่นักศึกษาของท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึกใหม่) โทรศัพท์ภายใน 23200, 23203

ปัญหาที่พบบ่อย
1. นักศึกษาไม่สามารถเข้าไปเรียนในรายวิชาได้ วิธีตรวจสอบเบื้องต้น ให้ผู้สอนเข้าไปตรวจสอบว่าไปเปิดสิทธิ์ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนได้หรือไม่ โดยเข้าสู่รายวิชา เลือกเมนู การจัดการระบบ สมาชิก Enrolment methods เปิดสิทธิ์การใช้งาน ในส่วนของ Self enrolment (นักศึกษา) ที่เป็นภาพดวงตา
2. อาจารย์หรือนักศึกษาเข้าสู่ระบบ YRU e-Learning ไม่ได้ วิธีตรวจสอบเบื้องต้น ให้ไปตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน กับระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย ได้ที่ งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน 22204