ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม Workshop " YRU e-Learning"
by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 11 June 2015, 11:39 AM
 

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม Workshop " YRU e-Learning"

สำหรับอาจารย์ ในหัวข้อ อาทิเช่น
       - การสร้างรายวิชา
       - การสร้างแบบทดสอบ
       - การสร้างกิจกรรมและการตรวจกิจกรรม(การบ้าน)
สำหรับนักศึกษา
       - การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
       - การส่งการบ้าน
       - การทำข้อสอบ

เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก  

สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์อีเลิร์นนิ่งฯ  ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 23200 คุณธนภัทร  นาคิน และคุณรัตนาภรณ์  ศรีหาพล