ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิตอลมีเดีย “Thailand Digi Challenge 2015” ภายใต้แนวคิด “รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
by ธนภัทร นาคิน - Thursday, 18 June 2015, 9:37 AM
 

 

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand Digi Challenge 2015 ส่งผลงานภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย” เพื่อก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน เก้าล้านทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://thailanddigi.com/ หรือไฟล์เอกสารที่แนบมานี้