ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตอบ: อบรม(Training) หลักสูตรอีเลิร์นนิ่งขั้นต้น (สำหรับอาจารย์)
by ดร.ศิริชัย นามบุรี - Monday, 10 August 2015, 8:19 AM
 

ขอบคุณมากครับ แต่ขาดรายละเอียดเวลา  ตารางเนื้อหา และวิทยากรครับ