ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 4 April 2014, 10:35 AM
 

กำหนดรายการติดตามและประเมินผลการผลิตบทเรียน YRU e-Learning
สำหรับผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1