ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ปฏิทินวิชาการ สอบวัดความรู้ทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56-57
by ธนภัทร นาคิน - Wednesday, 20 April 2016, 10:37 AM
 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 56-57

      เพื่อพัฒนานักศึกษามุ่งสู่อัตลักษณ์บัณฑิต "เก่งไอที" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้กำหนดสอบวัดความรู้ทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 56-57 ทุกท่าน  โดยได้กำหนดปฏิทินวิชาการโครงการพัฒนาและทดสอบมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี (ดังไฟล์ที่แนบมานี้) 
     
      กำหนดการที่สำคัญ ได้แก่
     
      30 เม.ย. 2559         การจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษารหัส 56-57 แบ่งเป็น 2 รุ่น (ช่วงเช้าและบ่าย)
      23-25 พ.ค. 2559    สอบวัดระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 นักศึกษา รหัส 56-57
      3 มิ.ย. 2559            ประกาศผลการสอบ

      ทั้งนี้ ให้นักศึกษารหัส 56-57 ดูประกาศรายชื่อการปฐมนิเทศ และการสอบวัดระดับความรู้ ที่เว็บไซต์กองบริการนักศึกษา http://eduservice.yru.ac.th และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.yru.ac.th