>> วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning (คลิกที่นี่)

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ YRU e-Learning


DiscussionStarted byRepliesLast post
วิดีโอแนะนำ การอัพโหลดไฟล์ในระบบ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Tue, 29 Sep 2015, 3:03 PM
วิดีโอแนะนำขั้นตอนการขอสร้างรายวิชาในระบบ YRU e-Learning Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Sat, 7 Mar 2015, 7:26 PM
วิดีโอแนะนำการเปิดสิทธิ์รายวิชาให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในรายวิชา Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล รัตนาภรณ์ ศรีหาพล 0 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Tue, 3 Mar 2015, 1:47 PM
วิดีโอ การค้นหารายวิชาในระบบ YRU e-learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Mon, 15 Sep 2014, 1:38 PM
วิดีโอ การเข้าสู่ระบบ YRU e-Learning Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 0 ธนภัทร นาคิน
Fri, 12 Sep 2014, 11:44 AM