กระดานถาม-ตอบปัญหาระบบ YRU e-Learning

ข้อตกลง
1. เป็นกระดานถาม-ตอบปัญหาการใช้ระบบ YRU e-Learning
2. กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่ด่าทอหรือพูดส่อเสียดถึงบุคคลอื่นในทางที่ผิดกฏหมาย


DiscussionStarted byRepliesLast post
การอบรมผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง YRU e-Learning Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Mon, 15 Feb 2016, 9:02 AM
ขั้นตอนการขอสอนชดเชยผ่านการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 0 ศิริชัย นามบุรี
Tue, 2 Feb 2016, 4:31 PM
สอบถามเรื่องการเปิดสอนรายวิชาค่ะ มีกันสองคน ชฎาภรณ์ สวนแสน (ผู้สอน) 3 ชฎาภรณ์ สวนแสน (ผู้สอน)
Fri, 2 Oct 2015, 9:23 AM
กู้คืนรายวิชาไม่สำเร็จ Error ดังภาพ Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 4 ธนภัทร นาคิน
Fri, 25 Sep 2015, 8:59 AM
ตรวจสอบการจัดกลุ่มรายวิชาในสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี) Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 1 รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
Fri, 31 Jul 2015, 1:22 PM
ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ e-Learning.yru.ac.th Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Tue, 21 Jul 2015, 9:05 AM
ทดสอบถาม-ตอบ Picture of ธนภัทร นาคิน ธนภัทร นาคิน 1 user01 yru
Fri, 13 Feb 2015, 10:59 AM
ไม่สามารถเข้าสู่รายวิชาที่อาจารย์สร้างไว้เองได้ อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 1 ธนภัทร นาคิน
Fri, 13 Feb 2015, 10:58 AM
นักศึกษาไม่สามารถเห็นหัวข้อการบ้าน Picture of ปราณี หลำเบ็ญสะ ปราณี หลำเบ็ญสะ 2 ศิริชัย นามบุรี
Tue, 10 Feb 2015, 10:31 AM
ถ้าต้องการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of ศิริชัย นามบุรี ศิริชัย นามบุรี 1 ธนภัทร นาคิน
Thu, 4 Sep 2014, 9:10 AM