ข่าวและประกาศของเว็บ

ประกาศผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2564

ประกาศผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2564

by ฟาติน สะนิ -
Number of replies: 0

ประกาศ !! รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา
การใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2564


(แก้ไขโดย ธนภัทร นาคิน - Thursday, 28 October 2021, 4:25PM)