สัทศาสตร์กระบวนการผลิตเสียง เสียงและหน่วยเสียงภาษาอังกฤษสัทอักษรและการถ่ายเสียง ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การฝึกออกเสียง