Topic outline

 • Welcome to Teach E-Lit

   Artistic literature and language Literacy

 • WK 1-Class 1- June 22, 2023: Introduction to the course

 • Wk 2-Class 2- June 29, 2023: Lesson 1

  Lesson 1

  Introduction to Literacy Works: Literatures, Documentary and Edutainment: The Introduction

 • Wk3 Lesson 2.1 -Literature and implications on ELT. Lesson 2.1 -Literature and implications on ELT.

  Definitions of literature and implications on ELT. Values of literature used for ELT
  • Workshop icon

   Choose the story or literature you like and tell your friends how do you like it.

   Aim: Show to your friends how do you like it and make them learn what it is about and why do you like it.

   How to present: Free style 

   Date on Class 3: July 06, 2023 at Anas Theater

   Lesson 2.1

   -Literature and implications on ELT.

   Title of Act>> My favorite Story or literature. (Act 1)

   กรอบแนวทาง(คำว่ากรอบแนวทาง หมายถึงเป็นกรอบที่ให้นศ.ใช้เป็นแนวในการทำกก.นั้นๆ ให้มีรูปแบบและเนื้อหาในกรอบเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนำเสนอจะต้องเหมือนกัน)

   Step 1 เลือกวรรณกรรม(นิยาย นิทาน การ์ตูน หนัง Animation) 1 เรื่อง ที่เราชอบ และสอนเราเรื่องดีๆ เกี่ยวกับชีวิตสักเรื่อง

   Step 2: คิดหาวิธีบอกเล่า นำเสนอให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน เพื่อให้เข้าใจเรื่องและสัมผัสได้ว่าทำไมเราจึงชอบเรื่องนั้น

   วิธี/เทคนิค การเล่าและนำเสนอสามารถสร้างสรรค์ได้เองบนพื้นฐานหลักการสื่อสารเรื่องราวข้างต้น

   ข้อกำหนดสำคัญ>>ต้องมีคำเด่นๆ ภาษาอังกฤษ และจุดสำคัญของเรื่องหรือ Highlight เป็นภาษาอังกฤษ

   เวลา 7 นาที/คน(รวมการเตรียมการนำเสนอและการให้คะแนนจากคนฟัง)

   หมายเหตุ ไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องเป็นลำดับ หรือเล่าเรื่องราวทั้งหมด นำมาแต่ส่วนสำคัญ

   Aim of Activity: นศ.ในฐานะครูสอนภาษาสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ และเรียนรู้การคุณค่าของวรรณกรรมในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษา 

   Due Date: July 20, 2023

 • Week 10 Midterm Exam: Sept.14, 2023

  @ room 24-515

  Midterm Test: Individual จัดโต๊ะนั่งสอบเรียงตาม ID

  Topic to test: Using literature (movie) in teaching listening and receptive skills

  Text: Teach Lit text 101

  01.00-02.00 Tutorial for Exam ติวทบทวนก่อนสอบ(ต่อจาก Classที่แล้ว)

  Break time  15 mins

  02.15- 03.15  Individual Test: ข้อเขียนตอบสั้น 2 ข้อ (อ.แจกกระดาษเขียนตอบให้)

  03.30-04.15 Group Test ข้อเขียนตอบสั้นกลุ่ม

  จปส.การวัดการเรียนรู้: นศ.เข้าใจ อธิบายการใช้ Movie ในการนำมาสอนภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟัง

                                          นศ.ประยุกต์ใช้สื่อภาพยนตร์ หรือ Video Short Film ในการวางแผนจัดการสอนทักษะการฟังตามระดับผู้เรียนได้


 • Wk 12 : Lesson 3.3/Mini Project Work: Voicing the act- Acting the Voice: 3+1 D Musical Plays online

  Lesson 3/3

  Integrating cartoon: Distinctive Features / Different uses for ELT

  Integrating cartoon to ELT: Its use with different types of learners

  Source>https://multimedia-english.com/videos/section/kids-5/channel/cartoons-5

  • Assignment icon
   Opened: Tuesday, 30 August 2022, 12:00 AM
   Due: Wednesday, 30 August 2023, 12:00 AM
   Mini Project Work 1:
   Topic: Kids adventures in the cartoon world
   Acting>>>Voicing the Act  ให้เสียงแทนท่าทาง
   ทักษะเป้าหมายที่ฝึก: 1) ภาษา=Listening/Pronunciation/Speaking/Voicing
                                      2) ทักษะการทำงานกลุ่ม การแบ่งงาน การกำหนดบทบาทตามความถนัดของแต่ละคน การจัดการเวลาในการซ้อมบท
                                      3) ทักษะการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อฝึกทักษะภาษา เลือกจากอุปกรณ์เพื่อสร้างงานได้สมบูรณ์ การสร้างเสียงประกอบ
   Direction-แนวทางในการสร้างสรรค์โครงงาน
   ให้เลือกฉากจากการ์ตูนจากตัวเลือกนี้
   Choice 1 - Haguna Matata>> 
        (เลือกได้ 3 กลุ่ม)
   Choice 2 - You can fly>> 
       (เลือกได้ 3 กลุ่ม)
   >>>> แจ้งชื่อทีมงาน และ Choice การ์ตูนที่เลือกใน Line กลุ่มได้ตั้งแต่ 18 Sept.)<<<<<
   เงื่อนไขการทำโครงงาน
   1. แบ่งทีมงาน ไม่เกิน 5 คนต่อทีม เลือก Character เสียงโดย สมาชิกจัดสรรกันได้เอง โดยจัดสรรให้มีบทบาทเสียงพอๆ กัน
   2. พากย์เสียงผ่านGoogle Meet หรือ Zoom หรือ App ที่อัดเสียง พร้อมภาพของผู้พากย์

   เป้าหมายการทำโครงงาน.: เพื่อให้นศ.ครูทดลองทำกิจกรรมการฟังสู่การพูด โดยใช้ภาพยนตร์ ว่าสามารถเกิดการเรียนรู้การฝึกทักษะภาษาได้อย่างไร ผ่านประสบการณ์จริง ก่อนนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมเพื่อการสอนด้วยวรรณกรรมภาพยนตร์

   การประเมินคุณภาพผลงาน:
   - ออกเสียง Voice ตัวละครได้ชัดเจน(ฟังแล้วเข้าใจเนื้อความ)
   - Tone/Emotion ตรงตามตัวละคร และอารมณ์ของฉาก
   - สร้างสรรค์บรรยากาศของการพากษ์เสียงได้ตามต้นฉบับ

   Alternative Choice-Your Choice: ตามหลักการ Learner-Centered ผู้สอนให้โอกาสนศ.เลือกฉากการ์ตูนอื่นที่ต้องการได้ แต่จะต้องเข้าเกณฑ์เช่นเดียวกับ 2 Choices ที่เลือกให้นั่นคือ
   a) เป็นScene ที่เป็น Singalong มีทั้งบทพูด และขับร้อง 
   b) ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ตัวละครไม่น้อยกว่า 5 ตัว
   c) จะต้องสื่อเรื่องราวที่สอนเด็กๆ เช่น Hakuna Matata สอนให้มีความสุขกับชีวิต
   You Can fly สอนให้กล้าคิดกล้าจินตนาการ
   คะแนน: 15% / 100%

   ส่งงานอัดเสียง Aug.. 08, 2023
   นำเสนองาน Oral Presentation ณ YRU theater: Aug.09, 2022 ณ ห้องนานัส Theater ชั้น 3 วจก.

   Outcome: ผลลัพธ์สมรรถนะปลายทางในการฝึกการสอน
   Step 1: นศค.ได้สวมบทบาทนร.เพื่อเรียนรู้ เข้าใจการทำงานโครงการที่ครูมอบหมายเพื่อฝึกภาษาด้วยวรรณกรรมการ์ตูน 
   เป็นขั้นก่อน Step 2 ที่1นคศ.จะสวมบทบาทครูเพื่อออกแบบบทเรียนโครงการฯ ให้นร.ฝึกภาษาด้วยวรรณกรรมการ์ตูน และไปสู่ Step 3 การสาธิตการสอนหน้าชั้นเรียน ด้วยนร.จริง(ประถมและมัธยมต้น) ด้วยการใช้วรรณกรรมภาพยนตร์การ์ตูนในการจัดกิจกรรมแบบ Acitivity-based Active Learning
 • 13 Using Literature in Teaching English-สาระจุดเน้นหลักสูตร สพฐ 2551

  • Assignment icon
   Opened: Thursday, 21 September 2023, 12:00 AM
   Due: Thursday, 21 September 2023, 4:00 PM

   Group Work

   Q2 ส่ง Slide แสดงแผน(อย่างย่อ) อธิบายขั้นตอนการใช้วรรณกรรมภาพยนตร์ในการสอนสาระจุดเน้นทั้งสี่

   เกณฑ์การประเมิน

   a)แผนนั้นสามารถให้ครูคนอื่นเข้าใจ เห็นภาพชัดเจนจนนำไปใช้สอนได้หรือไม่

   b) แต่ละวิธีนั้นนำไปสู่เป้าหมายในแต่ละสาระจุดเน้นหรือไม่?

   c) ผู้เรียนปฏิบัติได้จริงหรือไม่


 • Wk 14: From Film to Fact Documentary film for ELT

  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 28 September 2022, 12:00 AM
   Due: Monday, 10 October 2022, 11:59 PM

   Teaching English with Fun Facts

   จากการชมภาพยนตร์และเรียนรู้การใช้ภาพยนตร์เพื่อใช้ใน ELT

   1 Jurassic Park - Sci-fi/Drama


   2. Titanic -Based on the true story


    ให้เข้าสู่การเรียนรู้ในสาระเนื้อหาที่ 1 โดยขยายการจัดการเรียนการสอนสู่สาระที่ 3 เชื่อมโยงสู่สาระ(วิชา) อื่น โดยให้เลือก Clip Video ที่เป็น Non -fiction 

   โดยให้เลือกเป็น Documentary short clip ดูตัวอย่าง

   ตัวอย่าง Documentary clip จาก Jurassic Park>>


   ตัวอย่าง Documentary Clip จาก Titanic>>

   >งานกลุ่ม 3 คน

   อ่านรายละเอียด แนวทางการทำงานในไฟล์แนบด้านล่างนี้>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  • Database icon

   ครูสามารถประยุกต์ใช้ส่วนที่ดีๆ ของแผนการสอนที่ครูแต่ละรร.ได้เสนอ ideas ที่เผยแพร่ online

    โดยปรับให้เข้ากับกิจกรรมของตนเอง 

   เช่นแผนสั้นๆ พอให้เห็นแนวทาง https://anyflip.com/ogtzo/ipns/basic

   หรือ แผนที่เน้นแสดงพฤติกรรมว่าครูทำอะไร นร.ทำอะไร https://inskru.com/idea/-M_shcwvIlb7rPOJfjnA

   หรือมีเพียงจปส.และขั้นตอนกก. แต่เน้นขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้ https://www.kruchiangrai.net/2021/07/24/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-2/

 • Week 15-Sept.28 Mini Project Work - Teaching Practice

  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 27 September 2023, 12:00 AM
   Due: Thursday, 28 September 2023, 12:00 AM

   Mini Project การสาธิตการสอน

   เลือกการสอนเน้นสาระจุดเน้นที่ 1 English for Communication เลือกวิธีการสอนต่างๆ จาก text 101 มา 

   โดยครูกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ก่อนสอนว่า

   1) บูรณาการทักษะสื่อสารใด ฟัง-พูด ฟัง-เขียน กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจน

   2) นร.ได้คุณค่าเกี่ยวกับชีวิตอะไร

   ข้อกำหนดในการสอน

   > เลือก Movie มาฉากหนึ่ง

   >> สอน Pre-Listening & While -listening โดยเลือกวิธีใดๆ จาก text 101 หน้า 33-36

   >การสอนไม่เกิน 15 นาที (รวมฝึก)

    >ใช้ Worksheet การสอนให้เด็กทำแบบฝึกด้วย( สำเนา Worksheet ให้เพื่อนๆ ทุกคน+อ. ด้วย)

   >> สุ่มเลือกนร. 6-8 คนในคาบ โดยอ.เป็นคนสุ่มเลือกจากเพื่อนๆ ที่ชม


 • Week 16 Reflection on Teaching: Clinical Dialog for promoting self-improvement