การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์ การตั้งและ การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ