ความหมายและความสำคัญของอีคอมเมิร์ชเทคโนโลยีจริง การทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภท รูปแบบการทำธุรกรรม ปัญหาอุปสรรค กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ชและการทำธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาอีคอมเมิร์ชบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาอีคอมเมิร์ช