ข่าวและประกาศของเว็บ

  Separate groups: All participants

  เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ประจำปีการศึกษา 2/2565

  by ธนภัทร นาคิน -  📌วันนี้...เปิดลงทะเบียนเรียนแล้วนะ!! นักศึกษา มรย. ทั้งที่ยังไม่เคยเรียน และเคยเรียนแล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เตรียมตัวเลยจ้า...

  ----------------------------------------
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัลของบัณฑิต" ประจำปีการศึกษา 2/2565 ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (YRU MOOC) ⏳ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2565 เท่านั้น (หลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถเรียนออนไลน์ได้ตลอดทั้งเทอม 2/2565)
  ----------------------------------------
  ลิงก์ตรวจผลการเรียนรู้และลงทะเบียนเรียน : http://checkmooc.yru.ac.th
  ----------------------------------------

  หมายเหตุ :
  - ให้ใช้บัญชีอีเมล Gmail ของ ม.ราชภัฏยะลา (รหัสนักศึกษา@yru.ac.th) ในการเข้าไปลงทะเบียนเรียนและเรียนเท่านั้น !!
  - นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2565 ให้ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะไม่จบการศึกษา)
  - นักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย "ถ้ายังไม่พร้อมที่จะเรียน ก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนเข้าไปเรียน" สามารถลงทะเบียนเรียนเทอมไหนก็ได้ ก่อนจะจบการศึกษา
  - แบบฝึกหัด สามารถฝึกทำซ้ำ ๆ ได้หลายครั้ง แต่ Final Exam (ข้อสอบ) ทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น !! (เรียนได้หลายวันนะ !! ถ้ายังไม่มั่นใจ ก็อย่าเพิ่งทำข้อสอบ Final Exam)
  ----------------------------------------

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ และสมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิกลิงก์ https://ccenter.yru.ac.th/ite/page/789
  ----------------------------------------

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  Line ID : @yrusv
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 7) หรือ โทร. 073-299636 ต่อ 23200

  VDO การอนุญาตสิทธิ์ให้ผู้เรียนเข้าเรียนในรายวิชา (Enrol me)

  by ธนภัทร นาคิน -

  VDO การอนุญาตสิทธิ์ให้ผู้เรียนเข้าเรียนในรายวิชา (Enrol me)


  รายงานผลสอบวัดความรู้มาตรฐาน ICDL ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  by ธนภัทร นาคิน -

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับสิทธิ์การสอบ ICDL ให้แก่นักศึกษา จำนวน 596 คน นักศึกษาเข้าสอบ จำนวน 521 คน และสอบผ่านเกณฑ์ (ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับสากล) 197 คน คิดเป็นร้อยละ 37.81 

  ICDL หรือ International Computer Driving License หรือ วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล รับรองโดยสถาบัน ECDL Foundation ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ICDL จึงมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างแท้จริง และยังเป็นมาตรฐานที่องค์การภาครัฐและเอกชนให้ความเชื่อถือ

  หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา
  • หลักสูตร Application Essentials
  • หลักสูตร Computer & Online Essentials

  >>ตรวจสอบผลการสอบ >> https://bit.ly/3zyomsM

  >>แบบฟอร์มแจ้งปัญหาเรื่องการสอบ ICDL : กรณีไม่ได้รับ ICDL eBadge / eCert หรือได้รับไม่ครบ หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูลอีเมล์จัดส่ง ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม คลิกลิงก์ https://forms.gle/Q4DBV9q1SbVZo1fL9 

  Older topics...